Cereri cu valoare redusă

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă are drept scop simplificarea şi accelerarea soluţionării cererilor transfrontaliere a căror valoare nu depăşeşte 2 000 de euro.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este la dispoziţia justiţiabililor ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislaţiile statelor membre. O hotărâre pronunţată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută şi executorie într-un alt stat membru, fără să fie necesară o hotărâre de constatare a caracterului executoriu şi fără să existe vreo posibilitate de a se opune recunoaşterii sale.

Formularele standard elaborate pentru procedura privind cererile de recuperare a datoriilor cu valoare redusă sunt acum disponibile în toate limbile. Pentru iniţierea procedurii, trebuie completat formularul A, căruia i se adaugă orice documente justificative (chitanţe, facturi, etc.).

Formularul A trebuie să fie transmis instanţei competente. La primirea formularului, această instanţă trebuie să completeze acea parte din formularul de răspuns care îi este rezervată. În termen de 14 zile de la primirea formularului, instanţa trebuie să transmită pârâtului o copie a acesteia, însoţită de formularul de răspuns. Pârâtul dispune de 30 de zile pentru a răspunde, prin completarea părţii din formularul de răspuns care îi este rezervată. Instanţa trebuie să transmită reclamantului o copie a oricărui răspuns în termen de 14 zile.

În termen de 30 zile de la primirea răspunsului (eventual) al pârâtului, instanţa pronunţă hotărârea sa cu privire la cererea cu valoare redusă, solicită informaţii suplimentare în scris fiecăreia dintre cele două părţi sau convoacă părţile la o audiere.  Dacă audierea are loc, nu este necesară reprezentarea părţilor de către un avocat.

Însoţită de formular (care poate necesita traducerea în limba celuilalt stat membru) şi de o copie a hotărârii, hotărârea este executorie în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, fără alte formalităţi. Singurul motiv care poate justifica refuzul de executare a hotărârii într-un alt stat membru este incompatibilitatea cu o altă hotărâre pronunţată în acest stat membru referitoare la aceleaşi părţi. Executarea este efectuată conform normelor şi procedurilor naţionale ale statului membru în care intervine executarea hotărârii.

Linkuri utile

Ghid de utilizare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă PDF (757 Kb) ro

Ghid practic privind aplicarea procedurii cu valoare redusă PDF (1311 Kb) ro

Cereri cu valoare redusă – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Pentru informaţii detaliate cu privire la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sau la procedurile naţionale, vă rugăm să selectaţi unul din steagurile care figurează în partea dreaptă.

Ultima actualizare: 03/06/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.