Spori majhne vrednosti

Z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti naj bi se poenostavilo in pospešilo reševanje čezmejnih sporov, katerih vrednost ne presega 2000 EUR.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je na voljo strankam v sporu kot alternativa postopkom, ki obstajajo na podlagi zakonov držav članic. Sodba, izdana v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, se prizna in izvrši v drugi državi članici brez potrdila o izvršljivosti in brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Za postopek v sporih majhne vrednosti smo pripravili standardne obrazce, ki so v vseh uradnih jezikih na voljo tukaj/contentPresentation.do?idTaxonomy=155. Za sprožitev postopka je treba izpolniti obrazec A, kateremu je treba priložiti vsa dokazila (potrdilo o prejemu, faktura itd.).

Obrazec A je treba nasloviti na pristojno sodišče. Sodišče po prejemu obrazca zahtevka izpolni svoj del "obrazca za odgovore". Toženi stranki 14 dni po prejemu obrazca zahtevka vroči kopijo tega obrazca zahtevka in obrazec za odgovore. Tožena stranka mora odgovoriti v 30 dneh, tako da izpolni svoj del obrazca za odgovore. Sodišče mora kopijo odgovora v 14 dneh poslati tožeči stranki.

Sodišče v 30 dneh po prejemu odgovora tožene stranke (če ta odgovori) izda sodno odločbo v sporu majhne vrednosti oziroma od strank zahteva, naj pošljejo dodatne podatke ali jih povabi na ustno obravnavo. V slednjem primeru zastopanje z odvetnikom ni obvezno.

S tem obrazcem (ki ga je treba eventualno prevesti v jezik druge države članice) in kopijo sodne odločbe se lahko sodba brez dodatnih formalnosti izvrši v vseh drugih državah članicah Evropske unije. Izvršitev sodbe v drugi državi članici se lahko zavrne samo, če ta sodba ni združljiva s sodbo, ki je bila v tej drugi državi članici že izrečena v sporu med istima strankama. Sodba se izvrši v skladu z nacionalnimi predpisi in postopki države članice, v kateri se sodba izvrši.

Sorodne povezave

Uporabniški priročnik za Evropski postopek v sporih majhne vrednosti PDF (751 Kb) sl

Praktični vodnik za v sporih majhne vrednosti PDF (1291 Kb) sl

Spori majhne vrednosti – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Za podrobnejše informacije o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti ali nacionalnih postopkih izberite eno od zastavic na desni strani zaslona.

Zadnja posodobitev: 03/06/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.