Piliečiai

Kaip civilinių bylų ETT gali padėti piliečiams

Civilinių bylų ETT padeda palaikyti nacionalinių teisminių institucijų ryšius, o tai savo ruožtu naudinga asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant tarpvalstybines civilines ir komercines bylas. Civilinių bylų ETT padeda geriau užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą šiais būdais:

jis tiesiogiai piliečiams suteikia įvairiausios informacijos apie Europos, nacionalinę ir tarptautinę civilinę ir komercinę teisę konkrečioms temoms skirtuose puslapiuose, kurios galima rasti čia;

jis taip pat parengė įvairių, visų pirma piliečiams skirtų, leidinių apie konkrečias Sąjungos teisės priemones.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.