Ċittadini

Kif in-NĠE-ċivili jista' jgħin liċ-ċittadini

In-NĠE-ċivili jiffaċilita r-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, li jibbenefikaw minnhom in-nies li jkunu involuti f'kawżi ċivili u kummerċjali transfruntieri. In-NĠE-ċivili jgħin ukoll biex jittejjeb l-aċċess effettiv għall-ġustizzja bil-modi li ġejjin:

- Jagħti direttament liċ-ċittadini firxa wiesgħa ta' informazzjoni dwar il-liġi ċivili u kummerċjali Ewropea, nazzjonali u internazjonali, permezz ta' paġni dwar suġġetti speċifiċi, disponibbli hawn.

- In-netwerk ħejja wkoll għadd ta' pubblikazzjonijiet, notevolment għaċ-ċittadini dwar strumenti speċifiċi tal-liġi tal-Unjoni.

L-aħħar aġġornament: 16/03/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.