Voor iedereen

Hoe EJN-civiel burgers kan helpen

EJN-civiel vergemakkelijkt de betrekkingen tussen nationale justitiële autoriteiten, en daarvan kunnen personen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaken op hun beurt weer profiteren. EJN-civiel helpt de daadwerkelijke toegang tot justitie op de volgende manieren te verbeteren:

- op pagina's over specifieke onderwerpen die u hier kunt vinden, verstrekt EJN-civiel burgers rechtstreeks een waaier van informatie over Europees, nationaal en internationaal burgerlijk en handelsrecht;

- ook heeft EJN-civiel een aantal publicaties ontwikkeld, met name gebruikersgidsen inzake specifieke rechtsinstrumenten van de Unie.

Laatste update: 16/03/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.