Tiesneši un tiesu iestādes

Ar esate teisėjas arba kita institucija, taikantys teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, ir jums reikia pagalbos nagrinėjant tarpvalstybinę bylą?

Pateikiame keletą pavyzdžių, kaip informacijos centrai gali jums padėti:

  • pasiteirauti dėl esamos teisminio bendradarbiavimo prašymų padėties (pvz., dokumentų įteikimas arba įrodymų surinkimas);
  • teikti informaciją, siekiant padėti taikyti kitos valstybės narės teisę, taikytiną pagal Sąjungos arba tarptautinį teisės aktą;
  • ieškoti sprendimų, kaip šalinti problemas, atsiradusias pateikus teisminio bendradarbiavimo prašymą;
  • teikti jums informaciją, būtiną patikimam valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui;
  • teikti jums bendrą informaciją apie Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Labai svarbus vaidmuo tenka tinklo informacijos centrams. Į juos gali kreiptis tinklo nariai ir jų valstybės narės vietos teisminės institucijos. Jų paslaugomis taip pat gali naudotis kitos institucijos, numatytos Sąjungos arba tarptautiniuose teisės aktuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose. Informacijos centrai šioms institucijoms padeda taikydami visas įmanomas praktines priemones. Kalbant apskritai, jie palaiko nuolatinį ryšį su kitų valstybių narių informacijos centrais.

Vadovai praktikuojantiems teisininkams

Civilinių bylų ETT taip pat parengė įvairių leidinių, visų pirma konkrečių Sąjungos teisės priemonių taikymo vadovų.

Civilinių bylų ETT praktikuojantiems teisininkams suteikia įvairiausios informacijos apie Europos, nacionalinę ir tarptautinę civilinę ir komercinę teisę konkrečiomis temomis, kurias galima rasti čia.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.