Voor rechters en justitiële instanties

Bent u rechter of een andere autoriteit die betrokken is bij de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken en hulp nodig heeft in een grensoverschrijdende zaak?

Hier volgen enkele voorbeelden van manieren waarop de contactpunten u kunnen bijstaan:

  • door u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot een verzoek om justitiële samenwerking (bv. in verband met de betekening of kennisgeving van stukken of bewijsverkrijging);
  • door u informatie te verstrekken die de toepassing van het recht van een andere lidstaat dat krachtens een Unie- of internationaal instrument van toepassing is, gemakkelijker maakt;
  • door oplossingen te zoeken voor moeilijkheden die voortvloeien uit een verzoek om justitiële samenwerking;
  • door u informatie te verstrekken die nodig is voor een goede justitiële samenwerking tussen de lidstaten;
  • door u algemene informatie te verstrekken over Unie- en internationale instrumenten betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

De contactpunten van het netwerk spelen een cruciale rol. De contactpunten staan klaar voor de leden van het netwerk en voor lokale justitiële autoriteiten in hun lidstaat. Ook staan ze ter beschikking van andere autoriteiten die zijn bedoeld in Unie- en internationale instrumenten betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken. De contactpunten staan deze autoriteiten op allerlei praktische manieren bij. In algemene zin onderhouden ze regelmatige contacten met de contactpunten in de andere lidstaten.

Gidsen voor beroepsbeoefenaren

EJN-civiel heeft ook een aantal publicaties ontwikkeld, met name gebruikersgidsen inzake specifieke rechtsinstrumenten van de Unie.

EJN-civiel voorziet beroepsbeoefenaren van een waaier aan informatie over Europees, nationaal en internationaal burgerlijk en handelsrecht op pagina's over specifieke onderwerpen, die u hier kunt vinden.

Laatste update: 16/03/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.