Информация за националното право (информационни документи)

Мрежата изготвя и актуализира общодостъпни и безплатни информационни брошури за правото и процедурите на Съюза, както и за правото и процедурите на международно и национално равнище. Тези брошури се актуализират редовно от компетентните национални органи, чиято координация се осъществява от националните звена за контакт на Мрежата.

Последна актуализация: 30/06/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.