Tietoa kansallisesta lainsäädännöstä

Verkosto laatii ja päivittää tietosivuja unionin ja jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen tason säännöksistä ja menettelyistä. Tietoihin voi tutustua maksutta. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päivittävät tietoja säännöllisesti, ja verkoston kansalliset yhteyshenkilöt vastaavat päivitysten koordinoinnista.

Päivitetty viimeksi: 30/06/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.