Informazzjoni dwar il-liġi nazzjonali (skedi informattivi)

In-netwerk jibni u jaġġorna skedi informattivi dwar il-liġijiet u l-proċeduri tal-Unjoni, internazzjonali u nazzjonali, li huma aċċessibbli universalment u mingħajr ħlas. Dawn jiġu aġġornati regolarment mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kkoordinati mill-punti ta' kuntatt tan-Netwerk nazzjonali.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.