Informatie over nationale wetgeving (infobladen)

Het netwerk stelt universeel en gratis toegankelijke informatiebladen op over wetgeving en procedures op internationaal, nationaal en Europees niveau en werkt deze informatiebladen ook bij. De informatiebladen worden regelmatig bijgewerkt door de bevoegde nationale autoriteiten, die door de nationale contactpunten van het netwerk worden gecoördineerd.

Laatste update: 30/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.