Семейноправни въпроси

Семейното право е съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията между лицата, свързани по родство (т.е. родствена връзка, която свързва например детето с неговата майка или неговия баща) или с брак (или регистрирано фактическо съжителство).

Следователно семейното право се занимава с въпросите на брака, развода, осиновяването, различните аспекти на родителската отговорност (родителски права върху децата, право на посещения...).

Тези норми са различни в различните държави, тъй като са свързани с историята, културата и социалното развитие на съответната страна.

Европейският съюз има за цел да определи общи норми в областта на семейното право, за да могат европейските граждани да упражняват правата си, без да срещат затруднения поради факта, че живеят в различни държави от Европейския съюз или че в даден момент от живота си са се преместили от една държава в друга.

За приемането на такива норми обаче е нужно съгласието на всички държави-членки.

Моля направете справка в съответните подстраници, за да намерите повече информация за:

Последна актуализация: 28/04/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.