Familierecht

Het familierecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen personen die verbonden zijn door afstamming (verwantschap tussen bijvoorbeeld een kind en zijn moeder of vader) of door huwelijk (of geregistreerd partnerschap).

Het familierecht handelt dus bijvoorbeeld over huwelijk, echtscheiding, adoptie, diverse aspecten van de ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag, omgangsrecht, ...).

Deze regels verschillen van staat tot staat, want ze zijn sterk verbonden met de geschiedenis, de cultuur en de maatschappelijke ontwikkeling van elk land.

De Europese Unie wil gemeenschappelijke regels op het gebied van het familierecht tot stand brengen, zodat de Europese burgers niet in de uitoefening van hun rechten worden belemmerd doordat zij in verschillende landen wonen of naar een ander land zijn verhuisd.

Daartoe moeten de lidstaten echter tot overeenstemming komen.

U kunt naar de desbetreffende subpagina’s gaan voor meer informatie over:

Laatste update: 28/04/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.