Διαζύγιο

Όταν ένα έγγαμο ζεύγος αποφασίζει να χωρίσει οριστικά, ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι ξεκινούν συνήθως διαδικασία διαζυγίου.

Στις περισσότερες χώρες το διαζύγιο εκδίδεται από δικαστήριο και η απόφαση που εκδίδει λύει τον γάμο.

Όταν το ζεύγος έχει τέκνα, το διαζύγιο συνεπάγεται, εκτός από τον χωρισμό των συζύγων, μια νέα οργάνωση των σχέσεων εκάστου εξ αυτών με τα κοινά τους τέκνα.

Συνεπάγεται επίσης το χωρισμό των περιουσιακών στοιχείων που κατείχαν από κοινού οι σύζυγοι και ενδεχομένως την καταβολή οικονομικής συνεισφοράς ή διατροφής από τον έναν σύζυγο στον άλλο, ή ενόψει της συντήρησης των τέκνων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν σε ποιο δικαστήριο πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου. Οι κανόνες αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για συζύγους διαφορετικών εθνικοτήτων, ή για την περίπτωση ζευγαριών που έζησαν σε διάφορα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Επίσης, οι κανόνες αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα διαζύγια που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρίζονται ευκολότερα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να παράγουν εκεί τα αποτελέσματά τους.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.