Ištuoka

Tuo atveju, kai sutuoktinių pora nusprendžia galutinai nutraukti santuoką, paprastai vienas iš sutuoktinių arba abu sutuoktiniai pradeda santuokos nutraukimo procedūrą.

Daugelyje šalių sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima teismas, ir jo priimtu sprendimu santuoka panaikinama.

Tuo atveju, kai pora turi vaikų, nutraukus santuoką ne tik išskiriami sutuoktiniai, bet ir nustatomi nauji kiekvieno sutuoktinio santykiai su bendrais vaikais.

Be to, nutraukus santuoką padalijamas bendras sutuoktinių turtas ir prireikus vienas sutuoktinis moka išmoką arba išlaikymo išmoką kitam sutuoktiniui arba vaikams.

Europos Sąjungoje galiojančios taisyklės sudaro sąlygas sužinoti, į kurį teismą reikia kreiptis norint pateikti prašymą dėl santuokos nutraukimo tuo atveju, kai pora nori nutraukti santuoką. Jos ypač naudingos dviejų skirtingų pilietybių asmenų poroms arba tais atvejais, kai pora santuokos galiojimo metu gyveno skirtingose valstybėse narėse.

Be to, šios taisyklės sudaro sąlygas tam, kad vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo būtų lengviau pripažįstamas kitoje valstybėje narėje ir joje būtų taikomas.

Norėdami gauti išsamios informacijos, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje nurodytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.