Rozwód

Kiedy małżeństwo postanawia się definitywnie rozejść, jeden z małżonków lub oboje składają wniosek o wszczęcie postępowania rozwodowego.

O rozwodzie w większości państw orzeka sąd, a jego orzeczenie stanowi rozwiązanie stosunku małżeńskiego.

Jeśli dane małżeństwo ma dzieci, rozwód, oprócz rozejścia się małżonków, pociąga za sobą zmianę relacji każdego z nich ze wspólnymi dziećmi.

Prowadzi także do podziału majątku wspólnego małżonków i, w razie potrzeby, nałożenia obowiązku wpłacania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego określonych kwot lub świadczeń alimentacyjnych na cele utrzymania dzieci.

Przepisy w Unii Europejskiej określają, w jakim sądzie należy składać wniosek o wszczęcie postępowania rozwodowego w przypadku rozejścia się małżonków. Te przepisy są szczególnie przydatne dla par pochodzących z dwóch różnych państw, lub w sytuacjach gdy małżonkowie w trakcie trwania związku mieszkali w różnych państwach członkowskich.

Przepisy te pozwalają zatem na to, aby rozwód orzeczony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej został łatwiej uznany w innym państwie członkowskim i wywołał tam określone skutki prawne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.