Интерактивен инструмент за основните права

Можете да използвате интерактивния инструмент за основните права, за да намерите подходящата организация, която може да ви помогне да разрешите вашия проблем, свързан с основните права.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Във всяка държава от ЕС има специализирани публични органи, които могат да ви предоставят информация или дори да вземат решение относно случай на дискриминация или по други въпроси, свързани с основните права.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.