Għodda Interattiva dwar id-Drittijiet Fundamentali

Tista’ tuża l-Għodda Interattiva għad-Drittijiet Fundamentali biex issib l-organizzazzjoni t-tajba biex tgħinek bid-drittijiet fundamentali tal-problema tiegħek.

Uri aktarUri inqas

Kull pajjiż tal-UE għandu korpi pubbliċi speċjalizzati li jistgħu jagħtuk informazzjoni jew saħansitra jieħdu deċiżjoni dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw in-nondiskriminazzjoni jew drittijiet fundamentali oħrajn.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.