Interactieve Tool Grondrechten

Het "interactief instrument grondrechten" helpt u de juiste instantie te vinden als u een probleem heeft dat verband houdt met gelijke behandeling of andere grondrechten.

MeerMinder

In elk EU-land zijn er gespecialiseerde overheidsinstanties die in dit soort gevallen informatie kunnen geven of zelfs een beslissing kunnen nemen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.