Családi tartási kötelezettségek

Amennyiben tartási követeléssel szándékozik élni, például havi gyermektartást kér a gyermekkel nem egy háztartásban élő szülőtől, az uniós jog lehetővé teszi, hogy országának bíróságához forduljon az adós tartásdíj fizetési kötelezettségének megállapítására és a tartásdíj összegének meghatározására. Egy ilyen ítéletet akadálytalanul elismernek az Európai Unió más tagállamában.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Új szabályok 2011. júniustól

2011. június 18-tól új szabályok vonatkoznak a tartásdíj ügyekre. Ezek az új szabályok továbbra is biztosítják a tartásra jogosult jogi védelmét azzal, hogy lehetővé teszik számára, hogy pert indítson országának bírósága előtt a tartásra kötelezett ellen. Ezenfelül a legtöbb esetben a 2007. évi hágai jegyzőkönyv határozza meg a tartásdíj kötelezettségekre alkalmazandó jogot, továbbá a tagállamok bíróságai által tartásdíj ügyben hozott ítéletek szabadon mozognak az Európai Unióban és valamennyi tagállamban további formaságok nélkül kikényszeríthetőek. Végül, de nem utolsósorban a tartásdíjra jogosultak és a tartásdíjra kötelezettek a tagállam által biztosított igazgatási segítségnyújtásban részesülnek.

Az új szabályok a 27 uniós tagállam egészében hatályosak, ezen belül Dániában is, az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2005. október 19-i megállapodás értelmében. Dánia azonban néhány szabályt nem alkalmaz: konkrétan az alkalmazandó jogra és a központi hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat.

A rendelet továbbá úgy rendelkezik, hogy a tartási követelésekkel kapcsolatos eljárások során adott esetben a tartási ügyekben illetékes közigazgatási hatóság is bíróságnak tekinthető. Ezeknek a hatóságoknak a listája itt PDF (318 Kb) hu található.

Amikor a tartásra kötelezett vagy a tartásra jogosult nem uniós tagállamban él, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény, valamint a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogra vonatkozó jegyzőkönyv segíthet a tartásdíjának olyan EU-n kívüli államokban történő behajtásában, amelyek ezen nemzetközi okmányok szerződő felei. Az egyezmény az EU és az egyezmény harmadik részes államai között 2014. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Nem kötelező űrlapminta a tartási hátralék bejelentésére

A tartási rendelet gyakorlati végrehajtását és a polgárok jogainak Unió-szerte történő hatékony gyakorlását megkönnyítendő, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy nem kötelező űrlapmintát a tartási hátralék bejelentésére.

Ez a 23 nyelven rendelkezésre álló, nem kötelező űrlap arra szolgál, hogy megkönnyítse a tartási hátralékok behajtását. Az űrlap kitöltését e gyakorlati útmutató segíti. Az űrlap az alábbi formátumokban áll rendelkezésre: PDF PDF (896 Kb) hu és XLS Excel (173 Kb) hu.

Utolsó frissítés: 05/01/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.