Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Doorstep Selling Directive (85/577)