Семейноправни въпроси и наследство

Правна информация по семейноправни въпроси с трансгранични аспекти в ЕС

Показване на повечеПоказване на по-малко

Семейното право урежда въпроси, като например брака, развода, осиновяването на деца, и различни въпроси, отнасящи се до родителската отговорност (упражняване на родителските права, правото на лични отношения с децата и т.н.).