Парични искове

Информация относно законодателство, процедури, такси и формуляри във връзка с финансови въпроси

Показване на повечеПоказване на по-малко

Правото на ЕС в областта на гражданските и търговските съдебни спорове е приложимо в случаи с трансграничен елемент за целите на искания за удовлетворение на парични вземания, изпълнение на заповед за плащане или производство по несъстоятелност.