Výkon soudních rozhodnutí

V případě, že soud vydal rozhodnutí, že má někdo povinnost Vám zaplatit určitou peněžitou částku nebo učinit určitý úkon (soudní rozhodnutí), a toto se nestane, případně takovou peněžitou částku neobdržíte, můžete soud požádat o výkon rozhodnutí.

V závislosti na vnitrostátních předpisech existují různé prostředky umožňující výkon soudního rozhodnutí. Za tímto účelem musíte požádat soud, aby Vám vydal například exekuční příkaz, usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo příkaz k obstavení účtu.

Více informací o následujících tématech naleznete na příslušných podstránkách:

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.