Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Αν ένα δικαστήριο έχει κρίνει ότι κάποιος πρέπει να σας καταβάλει ένα χρηματικό ποσό ή να διενεργήσει μια συγκεκριμένη πράξη (δικαστική απόφαση) και αυτό δεν έχει συμβεί ή δεν έχετε εισπράξει τα χρήματα, ίσως θα πρέπει να ζητήσετε από το δικαστήριο να εκτελέσει την απόφαση.

Ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, υπάρχουν διάφορα μέσα που σας βοηθούν να εκτελέσετε μια απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ζητήσετε από το δικαστήριο να εκδώσει, για παράδειγμα, απόγραφο, διαταγή κατάσχεσης μισθού ή διαταγή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Ακολουθώντας τους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εξής θέματα:

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.