Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Indien een rechter heeft besloten dat iemand u een geldbedrag moet betalen of anderszins een bepaalde actie moet ondernemen (rechterlijke beslissing) en u dit bedrag nog niet hebt ontvangen of de betreffende handeling nog niet is verricht, kunt u de rechter verzoeken om tenuitvoerlegging van de beslissing.

Afhankelijk van de nationale regels zijn er verschillende manieren om de beslissing ten uitvoer te doen leggen. Hiertoe moet u de rechter verzoeken om u bijvoorbeeld in het bezit te stellen van een uitvoeringsbevel, een bevel tot beslag op inkomsten of een bevel tot derdenbeslag.

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s:

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.