Egzekucja orzeczeń

Jeśli sąd zdecydował, że ktoś ma wypłacić Państwu pewną sumę pieniędzy lub podjąć pewne działanie (orzeczenie), a nie zostanie ono podjęte lub nie otrzymali Państwo tych pieniędzy, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o wykonanie danej decyzji.

Zależnie od przepisów krajowych dostępne są różne środki mające umożliwić wykonanie orzeczenia. W tym celu należy zwrócić się do sądu o wydanie na przykład nakazu egzekucji, nakazu zajęcia dochodów czy polecenia zajęcia wierzytelności dłużnika przysługujących mu względem osoby trzeciej.

Poniższe linki zawierają dodatkowe informacje na temat takich zagadnień jak:

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.