Законодателство и съдебна практика

Законодателство, приложимо спрямо гражданите на ЕС, и решения от съдебната практика

Показване на повечеПоказване на по-малко

Законодателството в ЕС и неговите държави членки гарантира основните права и свободи на гражданите. Всяка държава има свое собствено право, правна система и конституционни изисквания. Освен това всички държави членки са обвързани от правото на Европейския съюз и от международното право. Съдебната практика се състои от решенията, постановени от съдилищата при тълкуването на правото, приложимо по делата. Решенията могат да бъдат намерени чрез търсене в бази данни. Повечето от тези бази данни са безплатни, но ползването на някои от тях е срещу заплащане.