Prawodawstwo i orzecznictwo

Ustawodawstwo mające zastosowanie do obywateli UE oraz orzecznictwo

WięcejMniej

Ustawodawstwo w Unii Europejskiej i jego państwach członkowskich gwarantuje przestrzeganie praw podstawowych obywateli. Każde państwo ma własne przepisy prawne, system prawny i wymogi konstytucyjne. Ponadto wszystkie państwa członkowskie są związane przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Orzecznictwo obejmuje wyroki wydawane przez sądy na podstawie dokonanej wykładni przepisów prawnych mających zastosowanie w danej sprawie. Wyroki można wyszukiwać w bazach danych. Wyszukiwanie w większości baz danych jest bezpłatne, ale za korzystanie z niektórych z nich pobiera się opłatę.