Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.
Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες στις ακόλουθες γλώσσες:
Swipe to change

Διαδικασίες για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Βόρεια Ιρλανδία
el_Content provided by Member state:
European Judicial Network
el_European Judicial Network in civil and commercial matters