Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Förfarande för verkställande av en dom

Nordirland
sv_Content provided by Member state:
European Judicial Network
sv_European Judicial Network in civil and commercial matters