Kus ja kuidas?

Kohtusse pöördumine võib tekitada palju küsimusi. Käesolevas jaos püütakse täita teabetühik, millega võidakse kokku puutuda kohtumenetluse puhul.