Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'Materji Kriminali

In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet kriminali (NĠE kriminali) hu netwerk tal-punti ta' kuntatt tal-Istati Membri li jassistu fil-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali