Informații despre sistemele naționale

Pe pagina dedicată informațiilor privind sistemele naționale de pe site-ul Rețelei Judiciare Europene există linkuri către informații privind sistemele judiciare din țările care sunt conectate la RJE.

Pe pagina Informații privind sistemele naționale de pe site-ul Rețelei Judiciare Europene există linkuri către informații privind sistemele judiciare ale:

  • țărilor din UE
  • țărilor candidate la aderarea la UE (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia)
  • țărilor asociate la RJE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

Aceste informații se referă, de regulă, la:

  • modul în care este organizat sistemul judiciar
  • cooperarea judiciară în domeniul penal
  • jurisprudența națională relevantă pentru cooperarea judiciară în materie penală
  • linkuri naționale utile.

Instrumentul este disponibil aici (atenție: părăsiți portalul e-justiție).

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.