Dynamické formuláře


Ochranné opatření v občanských věcech nařízené v jedné zemi EU je uznáno ve všech ostatních zemích EU, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech se použije ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Dánska.

Nařízení stanoví dva standardní formuláře (osvědčení) přijaté jako prováděcí nařízení Komise (EU) č. 939/2014 ze dne 2. září 2014, kterým se stanoví osvědčení podle článků 5 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Související odkazy

Více informací o vzájemném uznávání ochranných opatření.

Informace o příslušných orgánech a jazycích přijímaných pro překlad.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Zvolte odkazPokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Nejste si jistí, zda můžete ve vašem případě použít evropský platební rozkaz nebo evropské řízení o drobných nárocích? Pomůže vám náš průvodce.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 17/11/2021