Pārvietošanās brīvība un citas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības

Meklēt judikatūru par pārvietošanās brīvību un citām ES pilsoņu tiesībām

Ievads

Valstu augstāko tiesu judikatūra, kas galvenokārt attiecas uz Direktīvas 2004/38/EK īstenošanu. Konkrētāk, uz prasībām attiecībā uz ieceļošanu un dzīvesvietu, kuras var tikt piemērotas ES valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārceļas uz citu ES dalībvalsti, uz ģimenes locekļa definīciju un pamatojumu, ar kādu dalībvalsts ir tiesīga ierobežot viņu tiesības.

Daļā judikatūras ir izskatīti apgalvojumi par diskrimināciju valstspiederības dēļ; otra daļa attiecas uz politiskajām tiesībām (balsošana un dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī).

Meklēšanas rīks

Dokumenti, kas atrasti ar meklēšanas rīku, ir izstrādāti pasūtītā projektā, par kuru noslēgts ārpakalpojumu līgums – “Dzīve citā dalībvalstī: šķēršļi, kas ierobežo ES pilsoņu iespējas pilnībā izmantot savas tiesības”.

Dokumentos ietvertā informācija un viedokļi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli vai oficiālo nostāju. Dokumenti ir publiskoti tikai pārredzamības un informēšanas nolūkā; to izmantošana nevar aizstāt juridiskas konsultācijas un juridiskus atzinumus.

Dalībvalsts:

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

Gads(-i):

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Aizliegums diskriminēt valstspiederības dēļ
Pārvietošanās brīvība un uzturēšanās tiesības
Balsstiesības
Diplomātiskā aizsardzība
Tiesības iesniegt lūgumrakstuLapa atjaunināta: 12/11/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.