Voidaanko minun tapaukseeni soveltaa perusoikeuskirjaa?

Jos epäilet, että perusoikeuksiasi on loukattu, voit selvittää tämän osion avulla, voidaanko asiaan soveltaa EU:n perusoikeuskirjaa.

Johdanto

Tämän tarkistuslistan avulla voit selvittää, kuuluuko jokin tietty tapaus EU:n perusoikeuskirjan soveltamisalaan.

Perusoikeuskirjaa sovelletaan vain

  • EU:n toimielinten antamiin säädöksiin, tai
  • EU-maiden kansallisten elinten säädöksiin, joilla pannaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.

Tarkistuslistan avulla voit selvittää, koskevatko kansallisten elinten säädökset EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Tarvitsetko lisätietoja?

Vastuuvapauslauseke

Tarkistuslista on tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi. Siinä ei anneta oikeudellista neuvontaa eikä se aiheuta laatijoille tähän liittyvää vastuuta.

Jos tarvitset opastusta omaa asiaasi koskevan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamiseksi, pyydä apua oikeusalan ammattilaiselta.

Näissä ohjeissa tarkastellaan vain sitä, voidaanko perusoikeuskirjaa soveltaa yksittäiseen tapaukseen. Vaikka vastaus olisi myönteinen, se ei välttämättä tarkoita, että perusoikeuskirjaa olisi rikottu.

Tarkistuslista

Päivitetty viimeksi: 19/01/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.