Is het Handvest op mijn zaak van toepassing?

Als u van oordeel bent dat uw grondrechten zijn geschonden, kunt u met behulp van deze rubriek nagaan of het EU-Handvest u kan beschermen.

Inleiding

Deze checklist kan u helpen bepalen of een specifieke zaak onder het EU-Handvest van de grondrechten valt.

Het Handvest is alleen van toepassing op handelingen van:

  • EU-instanties, of
  • nationale instanties van de EU-landen bij de uitvoering van EU-recht.

De checklist kan u helpen bepalen of met handelingen van nationale instanties EU-recht wordt uitgevoerd.

Meer informatie nodig?

Disclaimer

Deze checklist is uitsluitend als leidraad bedoeld; hij biedt geen juridisch advies voor particulieren en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Zoekt u als particulier advies over het instellen van een gerechtelijke procedure, kunt u beter professioneel juridisch advies inwinnen over uw specifieke situatie.

De leidraad heeft uitsluitend betrekking op de vraag of het Handvest in theorie kan worden toegepast op een individueel geval. Indien het antwoord op deze vraag positief is, betekent dat niet automatisch dat het Handvest is geschonden.

Checklist

Laatste update: 19/01/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.