Perusoikeuskirjan käyttöohjeet

Näillä sivuilla on yksityiskohtaista tietoa EU:n perusoikeuskirjasta ja sen soveltamisesta, tulkinnasta ja oikeusvaikutuksista.