Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Медиация

Възможно е извънсъдебно уреждане на спорове. Ако сте в спор с фирма, търговец, работодател, дори член на вашето семейство, у дома или в чужбина и не можете да разрешите спора сам, можете, разбира се, да се отнесете до съда, но може да помислите и за начини за алтернативно уреждане на спорове (АУС), какъвто е медиацията.

Медиацията може да се определи като структуриран процес, в който две или повече страни по спор се опитват сами, на доброволна основа, да постигнат споразумение за уреждане на спора с помощта на неутрална квалифицирана трета страна (“медиатор”).  Тази процедура може да бъде започната от страните, предложена или разпоредена от съд, или предвидена от законодателството на държава-членка.

Медиаторът помага на страните да постигнат споразумение без фактически и официално да изразява становище по едно или друго възможно решение на спора.

При медиацията страните се приканват да започнат диалог или да възобновят такъв, като се избягва конфронтация.  Те сами избират начина за уреждане на спора и играят особено активна роля в опитите да се намери решението, което ги устройва в най-голяма степен.  В други случаи, особено при потребителски спорове, медиаторът е този, който намира решението и го предлага на страните. Разрешаването на спора зависи от това дали страните ще постигнат споразумение; ако страните не успеят, медиаторът не налага решение.

Медиацията се смята за по-бърз и най-често по-евтин начин от обичайното съдебно производство.  При нея се избягва присъщата за съдебното производство конфронтация между страните и им дава възможност да запазят професионалните или личните си взаимоотношения извън спора.  Освен това медиацията позволява на страните да намират на своя спор нетрадиционни решения, каквито не биха получили в съда.

Повече информация може да се намери на страниците Преглед на ЕС и страниците на държавите-членки.

Последна актуализация: 27/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.