Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sovittelu

Riitoja voidaan ratkaista ilman tuomioistuinkäsittelyä. Jos on riitaantunut jonkin yrityksen, elinkeinonharjoittajan, työnantajan tai perheenjäsenen kanssa kotimaassa tai ulkomailla eikä saa itse sovittua riitaa, riita-asian käsittelyn voi tietenkin panna vireille tuomioistuimessa, mutta on myös mahdollista käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisua, kuten sovittelua.

Sovittelu tarkoittaa jäsenneltyä menettelyä, jossa riidan osapuolet pyrkivät itse vapaaehtoisesti ratkaisemaan riitansa sovinnollisesti puolueettoman ja pätevän kolmannen osapuolen eli sovittelijan avustamana. Sovittelu voi alkaa osapuolten aloitteesta, tuomioistuin voi suositella sovittelua tai päättää sovittelun aloittamisesta taikka sovitteluvelvoitteesta voidaan säätää jäsenvaltion lainsäädännössä.

Sovittelija auttaa osapuolia pääsemään sopimukseen riidasta ilmaisematta itse virallisesti kantaansa mihinkään ratkaisuvaihtoehtoon.

Sovittelussa osapuolia kehotetaan aloittamaan keskustelu tai jatkamaan sitä sopuisassa hengessä. Osapuolet valitsevat itse riidanratkaisussa käytettävän menetelmän, ja he pyrkivät itse aktiivisesti löytämään heille parhaiten sopivan ratkaisun. Muissa tapauksissa ja erityisesti kuluttajariidoissa ratkaisun löytäminen kuuluu sovittelijalle, joka esittää sen riidan osapuolille. Riidan ratkeaminen riippuu siitä, pääsevätkö osapuolet sopimukseen. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, sovittelija ei määrää ratkaisua.

Sovittelua pidetään nopeampana ja useimmiten halvempana kuin tavanomaista tuomioistuinkäsittelyä. Sovittelussa vältetään osapuolten välinen vastakkainasettelu, joka on väistämätön tuomioistuinkäsittelyssä, ja se antaa osapuolille mahdollisuuden säilyttää ammatilliset tai yksityiset suhteensa riidan jälkeen. Sovittelu antaa osapuolille myös mahdollisuuden löytää riitoihinsa luovia ratkaisuja, jotka eivät olisi mahdollisia tuomioistuinkäsittelyssä.

Lisätietoja saa sivuilta, joilla esitellään sovittelua EU:ssa yleensä ja jäsenvaltioissa.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.