Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Mirenje

Sporovi se mogu riješiti bez pokretanje sudskog postupka. Ako ste u svojoj zemlji ili inozemstvu u sporu s poduzećem, trgovcem, poslodavcem, pa čak i članom vlastite obitelji, a ne možete ga sami riješiti, možete pokrenuti sudski postupak, ali možete uzeti u obzir i alternativno rješavanje sporova, npr. mirenje.

Mirenje je strukturirani postupak u kojem dvije stranke ili više njih koje su u sporu nastoje dobrovoljno postići dogovor o rješavanju spora uz pomoć nepristrane i stručne treće strane („izmiritelj”). Taj postupak mogu pokrenuti stranke ili ga može predložiti ili naložiti sud ili može biti predviđen zakonodavstvom države članice.

Izmiritelj pomaže strankama u postizanju dogovora s time da on pritom službeno ne izražava mišljenje o mogućim rješenjima spora.

Tijekom mirenja od stranaka se zahtijeva pokretanje ili nastavak dijaloga te izbjegavanje sukoba. Same stranke odabiru način rješavanja spora i aktivno sudjeluju u pronalaženju rješenja koje im najbolje odgovara. U drugim slučajevima, posebno u slučajevima potrošačkih sporova, izmiritelj pronalazi rješenje i predlaže ga strankama. Rješenje spora ovisi o tome hoće li stranke postići dogovor. Ako stranke ne postignu dogovor, izmiritelj ne nameće rješenje. Smatra se da je mirenje brži, a najčešće i jeftiniji način rješavanja sporova u odnosu na redovni sudski postupak. Njime se izbjegavaju sukobi među strankama koji su neizbježni u sudskim postupcima te se strankama omogućuje da nakon rješavanja spora održe poslovne ili privatne odnose. Mirenjem se strankama omogućuje i pronalaženje kreativnih rješenja spora koje ne bi mogli postići u sudskom postupku.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama Informacije o mirenju na razini EU-a i država članica

Posljednji put ažurirano: 27/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.