Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Tarpininkavimas

Ginčai gali būti sprendžiami nesikreipiant į teismą. Jeigu jūs savo šalyje ar užsienyje turite ginčą su firma, prekybininku, savo darbdaviu, net su savo šeimos nariu, ir negalite patys išspręsti šio ginčo, galite, žinoma, kreiptis į teismą, bet taip pat galite apsvarstyti galimybę naudotis alternatyvaus ginčų sprendimo būdais, pvz., tarpininkavimu.

Tarpininkavimas gali būti apibrėžtas kaip struktūrizuotas procesas, kurio metu dvi ar kelios ginčo šalys mėgina pačios savanoriškai susitarti dėl jų ginčo sprendimo padedant neutraliai ir kvalifikuotai trečiajai šaliai („tarpininkui“). Šis procesas gali būti inicijuotas šalių arba pasiūlytas ar nurodytas pradėti teismo, arba numatytas pagal valstybės narės teisę.

Tarpininkas padeda šalims susitarti nepareikšdamas oficialios nuomonės dėl kokio nors galimo ginčo sprendimo būdo.

Tarpininkavimo metu šalių prašoma pradėti ar atnaujinti dialogą ir vengti konfrontacijos. Jos pačios pasirenka ginčo sprendimo būdą ir atlieka ypač aktyvų vaidmenį mėgindamos rasti joms labiausiai tinkamą sprendimą. Kitais atvejais, ypač vartotojų ginčuose, būtent tarpininkas randa sprendimą ir pasiūlo jį šalims. Kad ginčas būtų išspręstas, šalys turi susitarti. Jeigu šalys nesusitaria, tarpininkas primygtinai nesiūlo sprendimo.

Manoma, kad tarpininkavimas yra greitesnė ir dažniausiai pigesnė procedūra nei įprastas teismo procesas. Jį taikant išvengiama šalių konfrontacijos, kuri būdinga teismo procesams, ir šalims suteikiama galimybė, nepaisant ginčo, išlaikyti darbo ar asmeninius santykius. Tarpininkavimas taip pat suteikia šalims galimybę rasti kūrybiškus ginčo sprendimus, kurie nebūtų įmanomi teisme.

Daugiau išsamios informacijos pateikiama ES apžvalgos ir valstybių narių interneto puslapiuose.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.