Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Bemiddeling/mediation

Geschillen kunnen worden beslecht zonder zich tot de rechter te wenden. Indien u een geschil hebt met een onderneming, een handelaar, uw werkgever, of zelfs een familielid, in uw eigen land of in het buitenland, en u niet bij machte bent dat geschil op eigen kracht te beslechten, kan u zich natuurlijk tot de rechter wenden, maar u zou ook technieken voor alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution - ADR) zoals bemiddeling/mediation kunnen overwegen.

Bemiddeling/mediation kan worden gedefinieerd als een gestructureerde procedure waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een neutrale en gekwalificeerde derde (de bemiddelaar/mediator) hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast, dan wel in een lidstaat wettelijk zijn voorgeschreven.

De bemiddelaar/mediator helpt de partijen om een overeenkomst te bereiken zonder zich eigenlijk formeel uit te spreken over een of andere mogelijke oplossing voor het geschil.

Tijdens de bemiddeling/mediation wordt de partijen verzocht (opnieuw) een dialoog aan te gaan en confrontaties te vermijden. De partijen kiezen zelf de methode voor het beslechten van het geschil en spelen een bijzonder actieve rol bij het zoeken naar de oplossing die hen het meest geschikt lijkt. In andere gevallen, in het bijzonder bij consumentengeschillen, is het de bemiddelaar/mediator die een oplossing zoekt en aan de partijen voorlegt. Het geschil kan worden beslecht indien de partijen een overeenkomst bereiken; indien de partijen geen overeenkomst bereiken, legt de bemiddelaar/mediator geen oplossing op.

Bemiddeling/mediation is sneller en daardoor meestal goedkoper dan gewone procedures voor een rechter. Het voorkomt confrontaties tussen de partijen die inherent zijn aan procedures voor de rechter, en maakt het de partijen mogelijk hun professionele of persoonlijke relatie na het geschil voort te zetten. Bemiddeling/mediation maakt het de partijen tevens mogelijk creatieve oplossingen voor hun geschil te vinden die bij een procedure voor de rechter niet mogelijk zouden zijn.

Nadere informatie vindt u op de pagina EU-overzicht en de pagina's van de lidstaten.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.