To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Mediacija

Spore je mogoče rešiti brez sodnega postopka. Če ste v svoji državi ali v tujini v sporu s podjetjem, trgovcem, delodajalcem ali celo s članom svoje družine, in ga ne morete rešiti sami, se seveda lahko obrnete na sodišče; lahko pa razmislite tudi o drugih metodah alternativnega reševanja sporov (ADR), kot je mediacija.

Mediacijo je mogoče opredeliti kot strukturiran postopek, v katerem dve ali več strank v sporu poskuša prostovoljno s pomočjo nevtralne in usposobljene tretje strani ("mediatorja") doseči sporazum o rešitvi spora. Ta postopek lahko začnejo stranke, ga predlaga oziroma odredi sodišče ali je predpisan v zakonodaji države članice.

Mediator pomaga strankam doseči sporazum, ne da bi dejansko uradno podal mnenje o eni ali drugi možni rešitvi spora.

Pri mediaciji so stranke pozvane, da začnejo ali ponovno vzpostavijo dialog in se izognejo soočenju. Same izberejo način za reševanje spora in igrajo nadvse dejavno vlogo, s tem da si prizadevajo najti najustreznejšo rešitev. V drugih primerih, zlasti v potrošniških sporih, je mediator tisti, ki najde rešitev in jo predloži strankam. Rešitev spora je odvisna od tega, ali strankam uspe doseči sporazum; če stranke ne dosežejo sporazuma, mediator rešitve ne vsiljuje.

Mediacija velja za hitrejši in v večini primerov stroškovno učinkovitejši postopek kot običajen sodni postopek. Z njo se je mogoče izogniti soočenju, do katerega praviloma pride v sodnem postopku, stranke pa so po rešitvi spora sposobne ohraniti poslovne ali osebne odnose. Mediacija strankam omogoča tudi kreativno rešitev spora, ki je ne bi mogle doseči na sodišču.

Podrobnejše informacije so na voljo na: pregled EU in države članice.

Zadnja posodobitev: 27/04/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.