Uniós áttekintés a közvetítésről

Az Európai Unió tevékenyen előmozdítja az alternatív vitarendezés eszközeinek, így például a közvetítésnek az alkalmazását. A közvetítési irányelvet 2011 májusáig kellett végrehajtani, és ma már alkalmazzák a tagállamokban. Az irányelv a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésre vonatkozik.

A közvetítés alkalmazásának előmozdítása megkönnyíti a jogviták rendezését és segít elkerülni a bírósági peres eljárásokkal járó aggodalmakat, időveszteséget és költségeket, és ezáltal lehetővé teszi a polgárok számára jogaik hatékony érvényesítését.

A közvetítési irányelvet polgári és kereskedelmi ügyekben felmerülő, határokon átnyúló jogviták esetében kell alkalmazni. Az irányelv olyan jogvitákra vonatkozik, amelyekben a felek legalább egyike a többi fél bármelyikétől eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel/székhellyel abban az időpontban, amikor a felek megállapodnak a közvetítés igénybevételéről, illetve amikor a közvetítést a bíróság elrendeli.

E jogi aktus elsődleges célja a közvetítés igénybevételének ösztönzése a tagállamokban.

Ennek érdekében az irányelv öt lényeges szabályt tartalmaz:

  • Kötelezi az egyes tagállamokat arra, hogy ösztönözzék a közvetítők képzését és biztosítsák a közvetítés magas színvonalát.
  • Minden bírát feljogosít arra, hogy a jogvitákban részt vevő feleket először közvetítés igénybevételére hívja fel, amennyiben ezt az adott ügy körülményei alapján megfelelőnek tartja.
  • Úgy rendelkezik, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő megállapodások a felek egybehangzó kérése alapján végrehajthatóvá nyilváníthatók. A végrehajthatóvá nyilvánítás történhet például bírósági jóváhagyás vagy közjegyző általi hitelesítés útján.
  • Biztosítja a közvetítés folyamatának bizalmas jellegét. Úgy rendelkezik, hogy közvetítésben részt vevő felek közötti jövőbeli jogvita esetén a közvetítő nem kötelezhető arra, hogy a közvetítés során történtekről bíróság előtt tanúvallomást tegyen.
  • Biztosítja, hogy a közvetítéssel eltöltött idő miatt a felek ne veszítsék el a bírósághoz fordulás lehetőségét: a bírósági eljárás kezdeményezésével kapcsolatos határidőkre vonatkozóan a közvetítés felfüggesztő hatályú.
Utolsó frissítés: 27/04/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.