Mediace v členských státech

Mediace je ve členských státech v různém stupni rozvoje. V některých členských státech existují komplexní právní předpisy či procesní pravidla ohledně mediace. V jiných státech prokázaly legislativní subjekty malý zájem o úpravu mediace. Nicméně existují členské státy s pevnou kulturou mediace opírající se zejména o samoregulaci.

Soudům je předkládáno stále více sporů. V důsledku to znamená nejen delší čekání na vyřešení sporu, ale zvedá to i právní náklady na takovou úroveň, že mohou být často nepřiměřené hodnotě sporu.

Mediace je ve většině případů rychlejší, a proto obvykle levnější než běžné soudní řízení. To platí zvláště v zemích, kde je soudní systém značně přetížen a průměrné soudní řízení trvá několik let.

Proto narůstá zájem o tento způsob řešení sporů jako o alternativu k soudním rozhodnutím, a to i přes odlišnost v oblastech a způsobech mediace napříč Evropskou unií.

Pro získání podrobných informací prosím zvolte jednu z vlaječek na pravé straně.

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.