Tarpininkavimas valstybėse narėse

Tarpininkavimas nėra vienodai išplėtotas valstybėse narėse. Kai kuriose valstybėse narėse taikomi išsamūs teisės aktai dėl procesinių tarpininkavimo taisyklių. Kitose teisėkūros organai neteikia didelės reikšmės tarpininkavimo reglamentavimui. Vis dėlto yra valstybių narių, kuriose yra susiformavusi nuosekli tarpininkavimo kultūra, iš esmės grindžiama savireguliacija.

Vis daugiau ginčų perduodama teismui. Todėl tai lemia ne tik ilgesnį laukimo, kol bus išspręsti ginčai, laiką, bet ir tokias padidėjusias teisines išlaidas, kurios dažnai gali būti neproporcingos ginčo vertei.

Daugeliu atvejų tarpininkavimas yra greitesnė ir todėl paprastai už įprastą teismo procesą pigesnė procedūra. Tai itin būdinga šalims, kurių teismų sistema pasižymi dideliu neišnagrinėtų bylų skaičiumi, o vidutinis teismo procesas užtrunka kelerius metus.

Dėl šių priežasčių visoje Europos Sąjungoje, nepaisant tarpininkavimo sričių ir metodų įvairovės, vis labiau domimasi šiuo ginčų sprendimo būdu kaip alternatyva teismo sprendimams.

Norėdami gauti išsamios informacijos, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje nurodytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.