Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αποζημίωση

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορούν να αποζημιωθούν για βλάβες ή/και ζημίες που έχουν υποστεί, ανεξάρτητα από τον τόπο στην επικράτεια της ΕΕ στον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

Εθνικές υποθέσεις

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει δικό του σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων για τη βλάβη που υπέστησαν λόγω εγκληματικής πράξης. Οι τρόποι αποζημίωσης είναι κυρίως δύο: τα θύματα μπορούν είτε να ασκήσουν αγωγή κατά του δράστη (συνήθως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου) είτε να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος.

Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό το θύμα να ζητήσει αποζημίωση από τον δράστη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο τρόπο αποζημίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ (επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει από τη δεξιά στήλη της σελίδας και πατήστε «Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης»).

Διασυνοριακές υποθέσεις

Η νομοθεσία της ΕΕ εξασφαλίζει ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει ένα εθνικό σύστημα το οποίο εγγυάται δίκαιη και προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και ότι η εξασφάλιση αποζημίωσης από τα θύματα είναι ευχερής ανεξάρτητα από το πού ακριβώς στην ΕΕ τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η σχετική πράξη του δικαίου της ΕΕ είναι η οδηγία για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η οδηγία διευκολύνει την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (για παράδειγμα, αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος της συνήθους διαμονής του θύματος) και θεσπίζει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.