Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Žalos atlyginimas

Nusikaltimų aukos Europos Sąjungoje gali pasinaudoti teise į žalos atlyginimą dėl sužalojimų ir (arba) patirtų nuostolių, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Padėtis valstybėse narėse

Kiekviena ES valstybė narė turi savo dėl nusikaltimo patirtos žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms sistemą. Iš esmės yra du žalos atlyginimo būdai: nusikaltimų aukos gali pareikšti civilinį ieškinį prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį (dažniausiai nusikaltimo auka turės iškelti civilinę bylą civiliniame teisme) arba jos gali prašyti, kad žalą atlygintų valstybė.

Vis dėlto nusikaltimo aukos ieškinys dėl žalos atlyginimo, pareikštas prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį, gali būti nagrinėjamas ir baudžiamojo proceso tvarka. Išsamesnė informacija apie šią žalos atlyginimo tvarką pateikiama čia (puslapio dešinėje pusėje pasirinkite atitinkamos šalies vėliavėlę ir paspauskite nuorodą „Mano teisės tyrimo metu“).

Tarpvalstybinio pobūdžio bylos

ES teise užtikrinama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų nacionalinė teisingo ir tinkamo kompensavimo nusikaltimų aukoms sistema ir kad žalos atlyginimas būtų lengvai prieinamas, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje asmuo tapo nusikaltimo auka. Tam skirta ES teisės priemonė yra Direktyva dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms. Šia direktyva sudaromos palankesnės sąlygos nusikaltimų aukoms siekti žalos atlyginimo tarpvalstybinio pobūdžio bylose (pavyzdžiui, kai nusikaltimas įvykdytas kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje auka gyvena) ir sukuriama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.